Ασύρματα Δίκτυα

Η τεχνολογία των ασύρματων δικτύων αποτελεί μία νέα τάση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (Wireless Local Area Network) αποτελεί ένα επικοινωνιακό σύστημα που λειτουργεί συμπληρωματικά ή εναλλακτικά, καθώς επιτρέπει την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του προϋπάρχοντος δικτύου.

Τα καταστήματα AdminStores αναλαμβάνουν από το μηδέν την υλοποίηση κάθε ασύρματου δικτύου (WiFi, WiMAX), οποιουδήποτε μεγέθους. Το εξειδικευμένο προσωπικό της AdminStores έχει τη εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτείται για να εξασφαλίσει την επιτυχία κάθε σταδίου, από το αρχικό της καταγραφής απαιτήσεων και της επιλογής του υλικού έως και την παράδοση του δικτύου σε πλήρη λειτουργία και τη μετέπειτα συντήρηση του.

 

Η εγκατάσταση των συστημάτων γίνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι παράλληλα με την εγκατάσταση είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής στάθμης εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση αυτών των συστημάτων με απώτερο στόχο την παροχή δυνατότητας στον ενδιαφερόμενο άμεσης επίλυσης τυχόν προβλήματος.

 

Τα καταστήματα AdminStores μπορουν να προμηθεύσουν παντός είδους δικτυακό εξοπλισμό, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Για την αποτελεσματική χρήση των νέων υπηρεσιών και εξοπλισμού από τον πελάτη, παρέχονται εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από το άριστα καταρτισμένο προσωπικό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

colour style colour style colour style colour style