Τα καταστήματα Adminstores είναι επίσημοι συνεργάτες της CYTA. και παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cyta είναι θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

colour style colour style colour style colour style