Τεχνική Υποστήριξη

Στη διαρκώς εξελισσόμενη αγορά της πληροφορικής, μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχεται είναι η υποστήριξη μετά την πώληση του προϊόντος (after sales support).

Τα καταστήματα AdminStores δίνουν εξαιρετική σημασία στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Το τμήμα στελεχώνεται από ένα άριστα καταρτισμένο προσωπικό που εξασφαλίζει την γρήγορη και αξιόπιστη επισκευή και τεχνική υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό προϊόντων πληροφορικής.

Για τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας διενεργούν συνεχείς ελέγχους καθ΄ όλα τα στάδια της διαδικασίας. Το οργανωμένο σύστημα εξυπηρέτησης που έχει δημιουργηθεί, είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή, να σας παράσχει πληροφορίες, τεχνικές συμβουλές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με βασικό στόχο πάντα την άριστη λειτουργία του προϊόντος που αποκτάτε και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

colour style colour style colour style colour style