Ο ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος των Τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας των καταστημάτων AdminStores.

Το τμήμα στελεχώνεται με έμπειρο προσωπικό. 

Όσον αφορά τον τομέα του σχεδιασμού και της κοστολόγησης, συντάσσει σε συνεργασία με τον πελάτη τις αντίστοιχες μελέτες εφαρμογής, οι οποίες πιστοποιούνται από τους κατασκευαστές και τους παρόχους για την ακρίβεια τους, ώστε να παρέχεται στον πελάτη η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση.

Σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση υποδομών, η εταιρία διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία για την εγκατάσταση των καλωδίων καθώς και των υπολοίπων εργασιών. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει συνεργασίες και προσφέρει υψηλού επιπέδου λύσεις σε τομείς όπως IP τηλεφωνία, Κινητή τηλεφωνία, VoIP, VPN's κ.α.

Σύγχρονα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές (ενσύρματες & ασύρματες) των εταιριών Samsung, Sagem, Phillips, Grundig, φαξ/πολυμηχανήματα των παραπάνω εταιριών ανήκουν στα υψηλής τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακά προϊόντα  παγκοσμίως, με πλούσιο εξοπλισμό και πρόσθετες εφαρμογές, να αποτελούν την ιδανική πρόταση για τις τηλεπικοινωνιακές σας ανάγκες.

colour style colour style colour style colour style