Για τη φόρτιση μπαταριών V-12V

Κατάλληλο για μπαταρίες 15-120Ahr

Δείκτης φορτίου.

Προστασία υπερφόρτωσης. 

Καλώδιο τροφοδοσίας 1.7m, καλώδια φόρτισης 1.4m. 
Είσοδος
230VAC 50Hz 108W
Έξοδος 12V DC 5.6A (Hi) / 3.5A (Lo) 
              6V DC 5.6A (Hi) /2.5A (Lo)

MAX: 9AMP (R.M.S.)